DynastyDynasty - Kokousasiathttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/TELIMET.HTMKonsernijaosto 22.12.2022 / HUMANPOLIS OY:N KATSAUSHUMANPOLIS OY:N KATSAUShttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222044-3.HTMKonsernijaosto 22.12.2022 / VAKUUTUSMEKLARIN KATSAUS VAKUUTUSMEKLARIN KATSAUS https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222044-2.HTMKonsernijaosto 22.12.2022 / ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222044-1.HTMKonsernijaosto 22.12.2022 / KUNNANJOHTAJAN INFOKUNNANJOHTAJAN INFOhttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222044-4.HTMTekninen lautakunta 21.12.2022 / TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIATTIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAThttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222039-5.HTMTekninen lautakunta 21.12.2022 / KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN LAAJENNUS, KOKONAISURAKKA /HANKINTAPÄÄTÖSKIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN LAAJENNUS, KOKONAISURAKKA /HANKINTAPÄÄTÖShttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222039-4.HTMTekninen lautakunta 21.12.2022 / RAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSET TYÖOHJELMA 2022RAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSET TYÖOHJELMA 2022https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222039-3.HTMTekninen lautakunta 21.12.2022 / MUHOKSEN KUNNAN SÄHKÖENERGIAN HANKINTAMUHOKSEN KUNNAN SÄHKÖENERGIAN HANKINTAhttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222039-2.HTMTekninen lautakunta 21.12.2022 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222039-1.HTMValtuusto 19.12.2022 / VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2026VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2026https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-9.HTMValtuusto 19.12.2022 / RAKENNUSVALVONNAN TAKSOJEN PÄIVITTÄMINENRAKENNUSVALVONNAN TAKSOJEN PÄIVITTÄMINENhttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-8.HTMValtuusto 19.12.2022 / VUODEN 2022 TALOUSARVION MUUTOS, KONSERNIPALVELUTVUODEN 2022 TALOUSARVION MUUTOS, KONSERNIPALVELUThttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-6.HTMValtuusto 19.12.2022 / TALOUSARVION 2022 MUUTOS / LISÄTALOUSARVIO HENKILÖSTÖKULUIHIN JA KULJETUSKUSTANNUKSIIN / HYVINVOINTIPALVELUTTALOUSARVION 2022 MUUTOS / LISÄTALOUSARVIO HENKILÖSTÖKULUIHIN JA KULJETUSKUSTANNUKSIIN / HYVINVOINTIPALVELUThttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-5.HTMValtuusto 19.12.2022 / YHTEISTYÖSOPIMUS ROKUA GEOPARK TOIMINTOJEN JOHTAMISESTA JA TOTEUTTAMISESTA VV. 2023-2026YHTEISTYÖSOPIMUS ROKUA GEOPARK TOIMINTOJEN JOHTAMISESTA JA TOTEUTTAMISESTA VV. 2023-2026https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-7.HTMValtuusto 19.12.2022 / HALLINTOSÄÄNTÖUUDISTUSHALLINTOSÄÄNTÖUUDISTUShttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-3.HTMValtuusto 19.12.2022 / TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-2.HTMValtuusto 19.12.2022 / LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KOKOUKSEEN JA VALTUUSTORYHMIEN PUHEENVUOROT LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KOKOUKSEEN JA VALTUUSTORYHMIEN PUHEENVUOROT https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-1.HTMValtuusto 19.12.2022 / TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2022 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2022TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2022 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2022https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-4.HTMValtuusto 19.12.2022 / MUUT ESILLE TULLEET ASIAT MUUT ESILLE TULLEET ASIAT https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-12.HTMValtuusto 19.12.2022 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 - KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 - KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-11.HTMValtuusto 19.12.2022 / TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 18 TONTILLA 2TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 18 TONTILLA 2https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222024-10.HTMVapaa-aikajaosto 14.12.2022 / AJAKOHTAISET ASIATAJAKOHTAISET ASIAThttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222041-2.HTMVapaa-aikajaosto 14.12.2022 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222041-1.HTMVapaa-aikajaosto 14.12.2022 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222041-3.HTMTarkastuslautakunta 14.12.2022 / ELINKEINOPÄÄLLIKKÖ ASSERI PITKÄLÄN INFO HANKINTAOHJEESTAELINKEINOPÄÄLLIKKÖ ASSERI PITKÄLÄN INFO HANKINTAOHJEESTAhttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222042-2.HTMTarkastuslautakunta 14.12.2022 / TILITARKASTAJAN KATSAUSTILITARKASTAJAN KATSAUShttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222042-1.HTMTarkastuslautakunta 14.12.2022 / MUUT ESILLE TULEVAT ASIATMUUT ESILLE TULEVAT ASIAThttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222042-3.HTMKunnanhallitus 12.12.2022 / HALLINTOJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN HALLINTOJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222038-13.HTMKunnanhallitus 12.12.2022 / HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINENHALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINENhttps://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222038-12.HTMKunnanhallitus 12.12.2022 / VIRKANIMIKEMUUTOS HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRASTA SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAKSI VIRKANIMIKEMUUTOS HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRASTA SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAKSI https://muhos01.oncloudos.com:443/kokous/20222038-11.HTM