Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://muhos01.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://muhos01.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 16.08.2021 klo 18:00 - 20:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
56   VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
57   KUNNAN TOIMIELINTEN VALINTA
58   VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALINTA
59   VALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ JA SIHTEERI SEKÄ TÄMÄN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN
60   KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
61   SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VALINTA
62   HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VALINTA
63   TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALINTA
64   KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA
65   TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA
66   JÄSENTEN VALINTA KUNTAYHTYMIIN
67   LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA VALTION PAIKALLISHALLINNON TOIMIELIMIIN
68   JÄSENTEN NIMEÄMINEN MUHOKSEN, LIMINGAN, TYRNÄVÄN JA UTAJÄRVEN YHTEISEEN JÄTELAUTAKUNTAAN VAALIKAUDEKSI 2021-2025
69   JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN
70   OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN
71   JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN OULUN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEEN JOUKKOLIIKENNEJAOSTOON
72   KUNNAN ILMOITUSTEN ILMOITTAMISTAPA VAALIKAUDELLA 2021-2025
73   VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VAALIKAUDELLA 2021-2025
74 OULUJOEN VESISTÖN PUITESOPIMUS (OUMO) VUOSILLE 2022-2025
75   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Alanen Katja jäsen
Ervasti Tapani jäsen
Happo Jarkko jäsen
Huusko Hanne jäsen
Juka Petteri jäsen
Kamula Reijo jäsen
Keränen Veli-Jaakko jäsen
Kukkonen Pertti jäsen
Latvanlehto Jaakko jäsen
Manelius Aimo jäsen
Markkanen Jarmo jäsen
Mattila Pirkko jäsen
Paasimaa Veli jäsen
Piirala Juha jäsen
Pirnes Harri jäsen
Plaketti Anu jäsen
Pohjola-Malmberg Jaana jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Rauhio Ville jäsen
Repo Hannele jäsen
Räisänen Jaakko jäsen
Suomela Eero jäsen
Tihinen Sirkka jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Tuusa Jussi jäsen
Tölli Samuli jäsen
Väisänen Mika jäsen
Hyvärinen Iida nuorisovaltuuston edustaja
Rämet Jussi kunnanjohtaja
Piippo Rauno hallintopäällikkö; ptk:npitäjä
Honkanen Merja toimialajohtaja, sote
Kari Mikko toimialajohtaja, tekniset palvelut
Valta Juha toimialajohtaja, hyvinvointi

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 24.8.2021 lukien.