DynastyDynasty - Kokousasiathttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMHyvinvointilautakunta 12.08.2020 / PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2020-2021PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2020-2021http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201706-5.HTMHyvinvointilautakunta 12.08.2020 / TIEDOKSIANNETTAVAT ASIATTIEDOKSIANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201706-7.HTMHyvinvointilautakunta 12.08.2020 / OULUJOKI-OPISTON LUKUVUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2020-2021OULUJOKI-OPISTON LUKUVUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2020-2021http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201706-6.HTMHyvinvointilautakunta 12.08.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201706-8.HTMHyvinvointilautakunta 12.08.2020 / VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN LUKIOKOULUTUKSEEN KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUSTEN TASOITTAMISEKSIVALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN LUKIOKOULUTUKSEEN KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUSTEN TASOITTAMISEKSIhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201706-4.HTMHyvinvointilautakunta 12.08.2020 / TOIMIALAJOHTAJAN INFOTOIMIALAJOHTAJAN INFOhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201706-3.HTMHyvinvointilautakunta 12.08.2020 / VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN / VARHAISKASVATUKSEEN JA ESI- JA PERUSOPETUKSEEN KORONAVIRUKSEN (COVID-19) AIHEUTTAMIEN POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUSTEN TASOITTAMISEKSI LUKUVUODELLE 2020-2021VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN / VARHAISKASVATUKSEEN JA ESI- JA PERUSOPETUKSEEN KORONAVIRUKSEN (COVID-19) AIHEUTTAMIEN POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUSTEN TASOITTAMISEKSI LUKUVUODELLE 2020-2021http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201706-2.HTMHyvinvointilautakunta 12.08.2020 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201706-1.HTMKunnanhallitus 10.08.2020 / KOULUVERKKOSELVITYSTYÖ 2020 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)KOULUVERKKOSELVITYSTYÖ 2020 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201702-8.HTMKunnanhallitus 10.08.2020 / KUNTALAISALOITE 30.9.2019 : PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO MUHOKSELLA VARHAISKASVATUKSESSAKUNTALAISALOITE 30.9.2019 : PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO MUHOKSELLA VARHAISKASVATUKSESSAhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201702-2.HTMKunnanhallitus 10.08.2020 / KUNNANJOHTAJAN INFOKUNNANJOHTAJAN INFOhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201702-1.HTMKunnanhallitus 10.08.2020 / LAUSUNNON ANTAMINEN GRK INFRA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTALAUSUNNON ANTAMINEN GRK INFRA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTAhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201702-3.HTMKunnanhallitus 10.08.2020 / OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 11.5.2020 /165 § - MAANINKAOIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 11.5.2020 /165 § - MAANINKAhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201702-5.HTMKunnanhallitus 10.08.2020 / ASIAKIRJA- JA TIETOPYYNTÖ - MAANINKAASIAKIRJA- JA TIETOPYYNTÖ - MAANINKAhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201702-4.HTMKunnanhallitus 10.08.2020 / MUHOKSEN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KORONAKRIISIIN VASTAAMINEN OULUJOKILAAKSOSSA -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄNMUHOKSEN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KORONAKRIISIIN VASTAAMINEN OULUJOKILAAKSOSSA -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄNhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201702-6.HTMKunnanhallitus 10.08.2020 / TIEDOKSIANNETTAVAT ASIATTIEDOKSIANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201702-7.HTMValtuusto 29.06.2020 / VALTUUSTOALOITE / BIOJÄTEASTIOIDEN HANKKIMINEN KUNTALAISILLEVALTUUSTOALOITE / BIOJÄTEASTIOIDEN HANKKIMINEN KUNTALAISILLEhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-13.HTMValtuusto 29.06.2020 / VALTUUSTOALOITE HAAPASALO YM. - TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN/LUOTTAMUSPULA VALTUUSTON PUHEENJOHTAJATVALTUUSTOALOITE HAAPASALO YM. - TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN/LUOTTAMUSPULA VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAThttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-14.HTMValtuusto 29.06.2020 / VALTUUSTOALOITE HAAPASALO YM. -TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN/LUOTTAMUSPULA KUNNANHALLITUS VALTUUSTOALOITE HAAPASALO YM. -TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN/LUOTTAMUSPULA KUNNANHALLITUS http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-15.HTMValtuusto 29.06.2020 / VALTUUSTOALOITE HAAPASALO YM. - TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN/LUOTTAMUSPULA KUNNANJOHTAJAVALTUUSTOALOITE HAAPASALO YM. - TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN/LUOTTAMUSPULA KUNNANJOHTAJAhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-16.HTMValtuusto 29.06.2020 / MUUT ESILLE TULLEET ALOITTEET MUUT ESILLE TULLEET ALOITTEET http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-17.HTMValtuusto 29.06.2020 / KOULUVERKKOSELVITYSTYÖ 2020KOULUVERKKOSELVITYSTYÖ 2020http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-6.HTMValtuusto 29.06.2020 / TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIATTIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-5.HTMValtuusto 29.06.2020 / OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2020OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2020http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-4.HTMValtuusto 29.06.2020 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUSVUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUShttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-2.HTMValtuusto 29.06.2020 / ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-1.HTMValtuusto 29.06.2020 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-3.HTMValtuusto 29.06.2020 / KORONATILANTEEN VAIKUTUS KUNTATALOUTEEN JA MAHDOLLISET TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET/LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOT KORONATILANTEEN VAIKUTUS KUNTATALOUTEEN JA MAHDOLLISET TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET/LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOT http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-12.HTMValtuusto 29.06.2020 / KYLMÄLÄNKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN KYLÄTALON MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN VÄLIAIKAISRAHOITUKSEN JA PITKÄAIKAISLAINAN MYÖNTÄMINEN KYLMÄLÄNKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN KYLÄTALON MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN VÄLIAIKAISRAHOITUKSEN JA PITKÄAIKAISLAINAN MYÖNTÄMINEN http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-11.HTMValtuusto 29.06.2020 / KIERTOTALOUS HANKE KIERÄ 2020, (KIERÄÄ TIETÄ KOHTI KIERTOTALOUTTA -HANKE) KIERTOTALOUS HANKE KIERÄ 2020, (KIERÄÄ TIETÄ KOHTI KIERTOTALOUTTA -HANKE) http://muhos01.oncloudos.com:80/kokous/20201644-10.HTM