Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://muhos01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://muhos01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 29.06.2020 klo 18:00 - 22:39 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
20   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
21   VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
22   TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019
23   OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2020
24   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
25 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖ 2020
26 OULUJOKILAAKSON KUNTIEN MUHOS, UTAJÄRVI JA VAALA, RUOKAPALVELUIDEN YHTEISTYÖSOPIMUS 2020
27   MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTOS / TEKNISET PALVELUT
28   MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020 INVESTOINTIOSAN MUUTOS /PUISTOT, LEIKKIKENTÄT, YLEISET ALUEET
29   KIERTOTALOUS HANKE KIERÄ 2020, (KIERÄÄ TIETÄ KOHTI KIERTOTALOUTTA -HANKE)
30   KYLMÄLÄNKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN KYLÄTALON MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN VÄLIAIKAISRAHOITUKSEN JA PITKÄAIKAISLAINAN MYÖNTÄMINEN
31   KORONATILANTEEN VAIKUTUS KUNTATALOUTEEN JA MAHDOLLISET TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET/LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOT
32   VALTUUSTOALOITE / BIOJÄTEASTIOIDEN HANKKIMINEN KUNTALAISILLE
33 VALTUUSTOALOITE HAAPASALO YM. - TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN/LUOTTAMUSPULA VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAT
34 VALTUUSTOALOITE HAAPASALO YM. -TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN/LUOTTAMUSPULA KUNNANHALLITUS
35 VALTUUSTOALOITE HAAPASALO YM. - TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN/LUOTTAMUSPULA KUNNANJOHTAJA
36   MUUT ESILLE TULLEET ALOITTEET

Osallistuja Tehtävä
Jurvanen Eija puheenjohtaja
Markkanen Jarmo valtuuston I varapj.
Kangastie Jari valtuuston II varapj.
Brotkin Pasi jäsen
Haapasalo Pertti jäsen
Happo Jarkko jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Jaukka Esko jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kukkonen Pertti jäsen
Mattila Pirkko jäsen
Nurkkala Teemu jäsen
Paasimaa Veli jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Siekkinen Tapio jäsen
Sirkko Jari jäsen
Suomela Eero jäsen
Tihinen Sirkka jäsen
Väänänen Väinö jäsen
Rauhio Ville varajäsen
Juka Petteri varajäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa varajäsen
Vääräniemi Juhani varajäsen
Tuomaala Leena varajäsen
Airaksinen Kirsti varajäsen
Väätäjä Minna varajäsen
Kamula Reijo varajäsen
Koskinen Jouni varajäsen
Tuusa Jussi varajäsen
Holm Petri kunnanhallituksen jäsen
Juka Antti nuorisovaltuuston edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Piippo Rauno hallintopäällikkö; ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja; toimialajohtaja
Kari Mikko tekninen johtaja; toimialajohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 8.7.2020 lukien.