Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

http://muhos01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/75

GRK Infra Oy:n ympäristölupahakemuksen nähtävilläpito

GRK Infra Oy:n ympäristölupahakemus

Hakija ja osoite: GRK Infra Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
Toiminta ja sijainti: Jätteenkäsittelyalue, Ylikiimingintie 618, 91500 Muhos

GRK Infra Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa jätteenkäsittelyalueelle Muhoksella tilalle Mikonmaa 494-402-18-45. Hakemus koskee kiertotaloustoimintaa, joka sisältää jätteenpolttolaitoksen pohjakuonan, rakennus- ja purkujätteen sekä maa-ainesjätteen vastaanoton, varastoinnin ja hyödyntämisen. Kuonien, tuhkien, valimohiekkojen, kalkkien, renkaiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelymäärä on alle 20 000 t vuodessa ja betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä ylijäämämaan käsittelymäärä
alle 50 000 t vuodessa. Lupaa haetaan myös jätteen hyödyntämiseen alueen kenttärakenteissa ja suojavalleissa. Hakemukseen sisältyy hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja tiedoksisaanti
Kuulutuksen julkaisupäivä on 15.7.2020.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä. Keskeiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 15.7.–21.8.2020 sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset). Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Muhoksen kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava asianumero OUKA/8121/2020, on toimitettava kirjallisena viimeistään 21.8.2020 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.

Lisätiedot:
Ympäristötarkastaja Maija Jokiharju p. 044 7036769 (15.7.-3.8.2020)
Ympäristötarkastaja Päivi Kunnari p. 044 7036768 (3.8.-21.8.2020)

Oulussa 9. päivänä heinäkuuta 2020
OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

Lähettäjä: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
Julkaistu: 15.07.2020 09.16


Liitteet
  GRK Infra Oy ymplupa