Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

http://muhos01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/3

Maa-aineslupahakemus nähtävillä, Kuljetuspolar Oy

Kuljetuspolar Oy:n maa-aineslupahakemus, Repokangas, Muhos
 
Hakija ja osoite: uljetuspolar Oy Kempeleentie 7, 90400 OULU
 
Toiminta ja sijainti:
Kuljetuspolar Oy hakee lupaa soran ja hiekan ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta Muhoksen kunnan Repokankaalta tilalta Ylihyrkäs 494-403-5-62. Kyseessä on vuonna 2014 myönnetyn maa-aines- luvan uusiminen siten, että ottoalue laajenee hieman eteläosasta. Samalla otettua ja jo maisemoitua ottoaluetta jätetään pois lupa-alueesta. Hakemuksen mukaan noin 4,3 ha:n ottoalueelta otetaan hiekkaa ja soraa yhteensä noin 80 000 m3 kymmenen vuoden aikana. Alueelle muodostuu noin kolme metriä syvä vesiallas.
 
Asiakirjojen nähtävillä olo:
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 10.1.–10.2.2020 sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset). Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Muhoksen kunnan verkkosivuilla.
 
Muistutukset ja mielipiteet
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava asianumero OUKA/11739/10.03.00.13/2019, on toimitettava kirjallisena viimeistään 10.2.2020 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.
 
Lisätiedot:
Ympäristötarkastaja Hannu Salmi p. 044 703 6766 ja Laura Purola p. 044 703 6764
 
Oulussa 9. päivänä tammikuuta 2020  
OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS

Lähettäjä: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
Julkaistu: 10.01.2020 09.40