Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

http://muhos01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/45

Asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmia (OAS) nähtävillä

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUHOSTIEN VARRESSA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ

Muhoksen kunnanhallitus on 18.3.2019 (§ 75) päättänyt käynnistää Kirkonkylän asemakaavan muutoksen Muhostien varressa ja sen ympäristössä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan alueiden nykyistä käyttöä. Samalla tarkastellaan mahdollisuutta muuttaa Muhostie pihakaduksi.

PUHAKAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 416, 466, 468, 469 JA 476

Muhoksen kunnanhallitus on 18.3.2019 (§ 76) päättänyt käynnistää Puhakan alueen asemakaavan muutoksen kortteleissa 416, 466, 468, 469 ja 476. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkastella mahdollisuutta muuttaa erillispientalojen korttelialueita rivitalojen ja kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta lisätä Puhakan alueelle palveluasumista osoittava korttelialue.

Asemakaavoista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukainen tiedote osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista asemakaavoituksessa. OAS on koko kaavaprosessin ajan nähtävillä Muhoksen kunnantalon teknisellä osastolla ja kunnan internet-sivulla www.muhos.fi/kaavat

Osalliset voivat jättää mielipiteensä näistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmista osoitteeseen Muhoksen kunta, Tekniset palvelut, PL 39, 91501 MUHOS tai sähköpostitse kirjaamo@muhos.fi.

Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan suunnittelualueella ja vaikutusalueella olevat maanomistajat ja maanhaltijat, asukkaat sekä muut, joiden oloihin asemakaavan muutos saattaa vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelu koskee.

Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja antaa Muhoksen kunnan arkkitehti Juha Auno (044 4970 312 tai juha.auno(at)muhos.fi)

Muhoksen kunta

     

Lähettäjä: Tekniset palvelut
Julkaistu: 29.04.2019 14.54